Welkom op de site van EHBO Dieren eo
Knvehboafddieren@gmail.com
Naar Facebook EHBO    K.N.V. EHBO Afdeling Dieren en Omgeving

  

Secretariaat:                                                                                      Direct contact?                                                           EHBO Afdeling Dieren

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO                                           Ga naar naar LINK                                                       Opgericht juni 1993

Afdeling Dieren en omgeving

P/a Schimmelpenninckstraat 27                                                           Social media

6951 EE Dieren                                                                                    

Telfnr: 06-47493984

knv.ehbo.afd.dieren@gmail.com

Beginnerscursus

In November 2021 willen we weer met een nieuwe beginnerscursus EHBO starten (bij minimaal 6 aanmeldingen).
De cursus bestaat naast het basisdeel uit de onderdelen reanimatie, AED-bediener (automatische externe defibrillator) alsmede het onderdeel verbandleer en kleine ongevallen en Kinder EHBO, in totaal 6 lessen.

Bij de cursus inbegrepen zijn lesmateriaal en examen.


De cursus wordt verzorgd door gecertificeerde EHBO docent.

De nadruk ligt op het praktische deel oftewel het oefenen van de verschillende technieken en verbanden. Uiteraard komt in elke les ook een theoretisch deel aan de orde. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van Lotus-slachtoffers om verwondingen realistisch na te bootsen.


De cursus kost € 185,00 en verschillende zorgverzekeraars vergoeden de kosten of een gedeelte ervan  (INFO vergoeden).

Bij de cursus zijn het EHBO lesboek, alle lesmaterialen en het examen inbegrepen.


Deze cursus wordt gegeven in de "Ontmoetingskerk"

Admiraal Helfrichlaan 54, te Dieren.

Dit zal op donderdagavond zijn vanaf 20:00 uur tot 22:00 uur.


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via mail: knv.ehbo.afd.dieren@gmail.com

of Tel 06-55628517 of b.g.g. Tel 06-47493984.